Sözlükte "ebced hesabı" ne demek?

1. Bu düzenden yararlanarak bir sözcüğü rakama çevirmek ya da sözcüklerle ve genellikle eski ozanların yaptığı gibi, dizelerle önemli bir olayın tarihini gösterme yöntemiebced hesabı

İlgili olabilecek başlıklar

Ebced nedir?